Skip to main content

Bez dodavanja omekšivača PVC (polivinil klorid) bi bio vrlo krhak i praktički beskoristan. Da bi se plastičnoj masi povećale savitljivost i mekoća, dodaju se plastifikatori ili omekšivači kao što su ftalati. Upotrebljavaju se u plastičnoj ambalaži, tekstilu, sredstvima za čišćenje, kozmetici, parfemima, šminki, igračkama, ljepilima, vosku, bojama, građevinskom materijalu, osvježivačima zraka…

Smatra se da ftalati utječu na hormonsku neravnotežu te mogu uzrokovati prerani pubertet, probleme s plodnošću dok je kod životinja primijećena feminiziranost mužjaka. Osim toga ftalati povećavaju rizik od raka, astme i alergija.

Ftalati lako dospiju iz ambalaže u hranu i piće. Budući da nisu vezani kemijskom vezom za PVC, oni se lako ispiru i ulaze u piće. S vremenom ftalati isparavaju u zrak i vežu se za čestice prašine, pa ih svakodnevno udišemo. Visoka razina ftalata u organizmu djece povezuje se sa smetnjama u razvoju, ADHD-om i niskim kvocijentom inteligencije.

Većina ljudi drži hranu i vodu u plastičnim posudama i bocama, a zapravo je lako zamijeniti plastiku keramičkim i staklenim posudama.