Skip to main content
Izvještaj vijećnika

GUP NIJE PROŠAO U BANDIĆEVOM MJESNOM ODBORU

By 08.07.2019.June 14th, 2020No Comments

Naša vijećnica u MO Peščenica (inače mjesni odbor Milana Bandića) inzistirala je na raspravi o GUP-u i detaljno argumentirala zašto mjesni odbor treba glasati protiv izmjena GUP-a. Na njenu inicijativu mjesni odbor Peščenica izglasao je da se PROTIVI izmjenama GUP-a. Posebno treba spomenuti vijećnike Dijanu Košak, Matu Simića i Emicu Farago koji su uz našu vijećnicu glasali protiv ili suzdržano oko izmjena GUP-a. Za GUP su glasali predsjednik vijeća iz stranke BM365 i potpredsjednik iz HDZ-a.  

Važno je napomenuti da su se vijećnici prvo očitovali mailom većinom protiv i suzdržano izmjena GUP-a, a naša vijećnica je tražila i fizičko održavanje sjednice. Predsjednik MO iz stranke BM365 organizirao je fizičku sjednicu nakon isteka sramotno kratkog roka za izjašnjavanje koji je odredio Grad, no naša vijećnica je inzistirala da se uvaži kako se vijeće u zadanom roku izjasnilo protiv GUP-a putem maila, a zatim je vijeće još jednom glasalo protiv izmjena GUP-a na fizičkoj sjednici.

Evo i što je naša vijećnica napisala zašto je protiv izmjena GUP-a:

1) O PREDLOŽENIM IZMJENAMA NIJE PROVEDENA javna rasprava

Zakon o prostornom uređenju propisuje provedbu javne rasprave prije nego se prijedlog izmjena Generalnog urbanističkog plana uputi u proceduru donošenja na Gradskoj skupštini. Trenutno predloženi nacrt GUP-a ima niz bitnih izmjena u odnosu na Prijedlog plana za Javnu raspravu iz 2017. godine, no građanima nije omogućena javna rasprava, čime se dovodi u pitanje zakonitost cijele procedure.

2) NIJE JASNO KOJE IZMJENE SE RADE U MO PEŠČENICA

Uz poziv na očitovanje vijećnicima MO Peščenica i GČ Peščenica-Žitnjak dostavljen je tekstualni dio Nacrta GUP-a, no nisu dostavljeni kartografski prikazi GUP-a, kao ni Izvješće o javnoj raspravi održanoj 2017. godine, iz čega proizlazi da vijećnicima VMO Peščenica nisu adekvatno ni potpuno prezentirane informacije. 

Bez potpunog nacrta GUP-a nije jasno o kojim se sve izmjenama točno radi  u slučaju VMO Peščenica pa stoga VMO Peščenica ne može dati suglasnost na izmjene GUP-a.

3) NEPRIHVATLJIVE IZMJENE PROSTORA ZAGREBAČKOG VELESAJMA I HIPODROMA

Velik dio novopredloženih izmjena GUP-a odnosi se na prostor Zagrebačkog Velesajma i Hipodroma na kojima se omogućuje gradnja. Te izmjene nisu bile prezentirane građanima na Javnoj raspravi 2017. godine.

Prostor Hipodroma predviđa se za zonu tematskog parka i mješovite namjene (za razliku od dosadašnje namjene ozelenjenog prostora sporta i rekreacije) , a prostor Velesajma u zonu poslovne i mješovite namjene (za razliku od dosadašnje samo poslovne namjene).

Postoje opravdane sumnje da se izmjenama prostora Hipodroma i Velesajma naknadno priprema podloga za već dogovorenu realizaciju projekta “Zagrebački Manhattan” ili “Grad u Gradu” o kojem je javnost saznala već u veljači ove godine, no dosad se nije mogao realizirati jer je protivan trenutno važećem GUP-u.

Tim projektom predviđa se rušenje Zagrebačkog Velesajma i izgradnja stambenih i poslovnih zgrada i na Velesajmu i na neizgrađenom zelenom prostoru Hipodroma.

U slučaju Hipodroma to znači da se uništava još jedan zeleni pojas i rekreacijska zona za stanovnike, iako je poznato da su zelene zone ključne ne samo za kvalitetu života stanovnika već i za smanjenje porasta temperature prostora. Također napominjem da u Zagrebu postoji velik broj kvadrata bivše industrije na čijoj se revitalizaciji i stvaranju novih sadržaja ne radi, a umjesto toga se uništavaju zelene površine i forsira nova gradnja iako nema stvarnih pokazatelja da je ona Zagrebu zbilja potrebna.

Također je zabrinjavajuće što se ne vodi računa o tome da je područje Hipodroma,sukladno mapi Ureda za upravljanje u hitnim situacijama Grada Zagreba, određeno kao prihvatna površina u slučaju evakuacije građana i površina za postavljanje šatorskih naselja u slučaju potresa, odnosno da bi izgradnjom na području Hipodroma  stanovnici Novog Zagreba izgubili još jednu zonu za evakuaciju, nakon što su dio površine za evakuaciju već izgubili izgradnjom naselja Podbrežje.

Velesajam se predviđa za zonu poslovne i mješovite namjene, pri čemu nije jasna sudbina zaštićenih objekata kulturne baštine, iako su ti objekti obuhvaćeni Razvojnom strategijom Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine, točnije Mjerom 4.2.1. “Očuvanje, obnova i održivo korištenje kulturne baštine” čiji je cilj “prenamjena i razvijanje prostora tako da svojim funkcijama upotpunjuje središte Novog Zagreba, uz čuvanje vrijednih elementa prostora i identiteta, pri čemu će zaštićeni paviljon biti nositelji prepoznatljivosti prostora”.

Treba napomenuti i da je Velesajam postao zona sportske namjere, s velikim brojem klubova koji su tamo smješteni i u kojima trenira velik broj stanovnika Novog Zagreba, što nije prepoznato predloženim izmjenama GUP-a koje prostor Velesajma stavljaju u zonu mješovite i poslovne namjene, bez sportsko-rekreacijske zone, što dovodi u pitanje opstanak rada sportsko-rekreacijskih sadržaja za stanovnike Novog Zagreba.

O cijelom projektu “Grad u Gradu”/ “Zagrebački Manhattan” već se negativno očitovala stručna javnost: Udruženje hrvatskih arhitekata i Društvo arhitekata Zagreba kao njegov dio, Hrvatska komora arhitekata, Arhitektonski fakultet, Udruga hrvatskih urbanista, Udruženja arhitekata HGK, Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata i Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske. Oni su gradonačelniku Zagreba uputili otvoreno pismo u kojem ističu kako:

1) današnji Hipodrom, dio prostora Savskog parka, potrebno je zadržati za GUP-om planiranu namjenu: ozelenjen prostor sporta i rekreacije

2) visokovrijedni objekti kulturne baštine i vrijedni potez aleje unutar zaštićenog kompleksa Velesajma moraju se sačuvati unutar novog projekta

3) sve aktivnosti moraju se provoditi u skladu s trenutno važećim prostorno-planskim procedurama, bez prilagodbi zakonskih okvira jediničnim interesima.

Važno je napomenuti da za projekt “Zagrebačkog Manhattana” dosad nisu postojali zakonski preduvjeti za realizaciju, tj. on je u suprotnosti s trenutno važećim Prostornim planom Grada Zagreba i Generalnim urbanističkim planom, no svejedno su se poduzimali koraci za njegovu realizaciju.

Već i prije predloženih izmjena GUP-a Grad Zagreb raspisao je javni poziv investitorima za iskazivanje interesa za sudjelovanje u razvoju i realizaciji projekta “Grad u Gradu”, a najboljom je proglašena ponuda arapske tvrtke Eagle Hills poznate po izvedbi kontroverznog projekta “Beograd Na vodi” koji je u susjedstvu  izazvao val prosvjeda građana. Posebno zanimljivo je da je Javni poziv objavljen 12. veljače, a rok prijave bio je 1. ožujka, tj. investitorima su ostavljena dva tjedna da iskažu namjeru realizacije projekta na površini od oko milijun metara kvadratnih, pri čemu se teško oteti dojmu da su na tako kratak rok mogli reagirati samo oni koji su s tim projektom već otprije bili upoznati. Grad Zagreb je s investitorom Eagle Hills potpisao i memorandum u kojem su dogovorili načinu provođenja pola milijarde eura vrijednog projekta , a čiji sadržaj do danas nije poznat javnosti niti predočen Gradskoj Skupštini.

Stoga postoje opravdane sumnje kako se izmjene GUP-a rade upravo naknadno kako bi se taj projekt omogućio. Gledajući na principijelnoj razini, smatram da je neprihvatljivo da se izmjene Generalnog urbanističkog plana rade kako bi se udovoljilo zahtjevima privatnog investitora, a ne planiraju u skladu s potrebama građana Grada Zagreba.