Skip to main content

Nakon što je odgovornost za urušavanje prebacio na građane, Grad sada to isto pokušava s obnovom. Potpuno je neprimjereno te opasno po život da vijećnici posjećuju kućanstva u doba epidemije. Pored opasnosti od zaraze, smatramo da je evidencija i procjena potrebne količine materijala za obnovu nešto što treba odlučiti struka, a ne vijećnik/ca vijeća gradske četvrti ili vijeća mjesnog odbora. Pogledajte dopis koji je stigao vijećnicima mjesne samouprave.