U čemu je problem?

Grad Zagreb ima najveće operativne i ljudske kapacitete za povlačenje sredstava iz EU fondova u RH, no, nažalost, građani trenutno ne osjećaju pozitivne efekte EU fondova jer se njima ne upravlja strateški i s orijentacijom na poboljšanje životnih uvjeta svih stanovnika našeg grada. Mjesni odbori nisu uključeni u planiranje potrebnih investicija na razini kvartova niti postoji model uključivanja građana u planiranje potreba i projekata na lokalnom nivou. Stoga je Zagreb najgori glavni grad u EU u pogledu odvajanja otpada, a poznato je kako je ovo pitanje jedno od centralnih prioriteta fondova EU te da smo do sada već mogli imati kvartovska reciklažna dvorišta i infrastrukturu za odvajanje otpada na razini svake stambene jedinice. Nadalje, škole u centru grada se raspadaju usprkos činjenici da postoje dostupna sredstva za socijalnu infrastrukturu. Zbog toga nam je grad pun praznih poslovnih prostora koje je potrebno urediti te stambenih jedinica koje zjape prazne usprkos činjenici da je velik broj građana i obitelji neadekvatno stambeno zbrinut ili u nereguliranom podstanarstvu. Konačno, Zagreb je stoga grad s jednom od najvećih stopa nejednakosti građana od kojih mnogi nemaju pristup osnovnim javnim uslugama i tržištu rada.

Prijedlozi:

  1. Postaviti sustav sudjelovanja građana i mjesnih odbora u definiranju prioriteta za financiranje iz EU fondova na razini kvartova do sredine 2018.g., te osigurati informiranost i pomoć svim potencijalnim prijaviteljima na EU fondove (malim i srednjim poduzetnicima, javnim poduzećima, udrugama, ustanovama, zadrugama) u pripremi dokumentacije te provedbi projekata
  2. Povlačenjem sredstava za socijalnu infrastrukturu osigurati infrastrukturne uvjete da svako dijete ima mjesto u vrtiću i da se sudjelovanje u predškolskom odgoju i obrazovanju smatra pravom djeteta, a ne isključivo uslugom roditeljima čime se pod jednakim uvjetima osiguravaju mjesta djeci u vrtiću bez obzira na radni i imovinski status roditelja. Nadalje, potrebno je osigurati jednak infrastrukturni standard i opremljenost škola na području grada čime će se doprinijeti sigurnosti djece i zaposlenika te kvaliteti nastave za sve naše učenike pod jednakim uvjetima.
  3. Iskoristiti sredstava iz EU fondova za sanaciju Jakuševca te uspostavu sustava gospodarenja otpadom na temelju načela „nula otpada“ (zero waste) osiguravanjem visokih postotaka reciklaže i korištenja biootpada kao osnove za uspostavu cirkularne ekonomije i postavljanje dostupne infrastrukture za odvajanje otpada građana i tvrtki.
  4. Iskoristiti sredstva Kohezijskog fonda za unapređenje prometne infrastrukture na način koji će smanjiti emisije CO2, osigurati sigurnost pješaka i biciklista te povećati kvalitetu i vrste dostupnog javnog prijevoza u gradu i prigradskim područjima.
  5. Povlačiti sredstva iz Europskog socijalnog fonda za uzlet socijalne ekonomije na području grada, rasta broja socijalnih poduzeća i održivih radnih mjesta, te smanjenje nejednakosti i njenih posljedica na građane uspostavom sustava održivog stanovanja, cjeloživotnog besplatnog obrazovanja, gradske infrastrukture i usluga za dostojanstven život u starosti te smanjenje epidemije siromaštva među našim građanima starije životne dobi.

Uključi se u raspravu

Zdravstvo

Promet

Otvoreni grad

Otpad

Odgoj i obrazovanje

Mladi

EU fondovi

Zagrebački Holding

Urbanizam

Stanovanje

Okoliš

Digitalni grad

Kultura

Socijalna politika

Sport

Ekonomska demokracija