Skip to main content

Poljoprivredna zemljišta prekrivaju čak jednu trećinu površine Grada Zagreba (21.700 ha), dok se poljoprivredna proizvodnja odvija na oko 14.500 ha. Te se površine nalaze uglavnom na sjeveroistoku Grada i na području Novog Zagreba. Posebno se ističu Brezovičko polje, polja u Kupinečkom Kraljevcu i Odranskom Obrežu. U dolini Save nalaze se tla najbolje klase uporabne vrijednosti.

Zbog erozije tla, zagađenja vode i gubitka bioraznolikosti, dolazi do degradacije prirodnih resursa uslijed prenamjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko i nekontrolirane urbanizacije. Grad Zagreb tako gubi najvrednije poljoprivredne površine. Gubitak površina posebno je vidljiv u prigradskim naseljima Novog Zagreba gdje postoji velik potencijal za ekološku poljoprivredu.

Kako je Grad Zagreb veliko tržište, potrebno je poticati razvoj ekološke poljoprivrede te omogućiti direktnu prodaju namirnica ustanovama u nadležnosti Grada. Osim smanjenja zagađenja okoliša, ekološka poljoprivreda otvorila bi i nova zelena radna mjesta. Potrebno je definirati poljoprivredno-gospodarske zone, zaštititi proizvodnju zdrave hrane i podržati zagrebačka obiteljska poljoprivredna gospodarstva.