Poljoprivredna zemljišta prekrivaju čak jednu trećinu površine Grada Zagreba (21.700 ha), dok se poljoprivredna proizvodnja odvija na oko 14.500 ha. Te se površine nalaze uglavnom na sjeveroistoku Grada i na području Novog Zagreba. Posebno se ističu Brezovičko polje, polja u Kupinečkom Kraljevcu i Odranskom Obrežu. U dolini Save nalaze se tla najbolje klase uporabne vrijednosti.

Zbog erozije tla, zagađenja vode i gubitka bioraznolikosti, dolazi do degradacije prirodnih resursa uslijed prenamjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko i nekontrolirane urbanizacije. Grad Zagreb tako gubi najvrednije poljoprivredne površine. Gubitak površina posebno je vidljiv u prigradskim naseljima Novog Zagreba gdje postoji velik potencijal za ekološku poljoprivredu.

Kako je Grad Zagreb veliko tržište, potrebno je poticati razvoj ekološke poljoprivrede te omogućiti direktnu prodaju namirnica ustanovama u nadležnosti Grada. Osim smanjenja zagađenja okoliša, ekološka poljoprivreda otvorila bi i nova zelena radna mjesta. Potrebno je definirati poljoprivredno-gospodarske zone, zaštititi proizvodnju zdrave hrane i podržati zagrebačka obiteljska poljoprivredna gospodarstva.