Skip to main content

Na sjednici Vijeća Gradske četvrti Donji grad održanoj 18.01.2021. ZJN vijećnici Robert Faber i Vilim Matula glasali su protiv usvajanja Financijskog plana Gradske četvrti Donji grad za 2021. godinu i protiv usvajanja Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Gradske četvrti Donji grad u 2021. godini.

Razloge odbijanja i probleme s Financijskim planom i Programom održavanja komunalne infrastrukture za Donji grad – Medveščak koji se kreiraju bez utjecaja VGČ-a, a Vijeće o njima mora glasati, opisani su u kraćim izvještajima iz prijašnjih godina – Cijene rastu, kvaliteta stagnira i pada te O poplavi iz perspektive vijećnika.

Osim razloga protiv prihvaćanja ovih dokumenata koje smo navodili prijašnjih godina, ove je godine u njima vrlo jasno vidljivo da gradska uprava uopće nije vodila računa o novonastalom stanju u gradu uzrokovanom epidemiološkom situacijom, poplavama i potresom. Naime, iznosi određeni za 4 stavke koje se odnose na program održavanja komunalne infrastrukture na području Donjeg grada (održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, održavanje čistoće javnih površina, održavanje javnih zelenih površina i redovito održavanje nerazvrstanih cesta) ostali su u potpunosti isti kao i prethodne godine.

Na nikad do kraja objašnjeno povećanje iznosa za 3 od 4 spomenute stavke ukazivali smo prethodnih godina. Jedina stavka koja je smanjena nakon 2018. godine je upravo stavka za održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda. Bez obzira na prošlogodišnje poplave koje su tijekom obilnih oborina dobrim dijelom uzrokovane i očigledno nedovoljnim održavanjem sustava odvodnje oborinskih voda, iznos za tu stavku ostao je isti kao i prošle godine, iako je postalo jasno da s održavanjem sustava nešto nije u redu. 

S druge strane, iznos za održavanje čistoće javnih površina koji je prethodnih godina bio jako uvećan, također je ostavljen na istom, uvećanom iznosu. Razloge prethodnog uvećanja možemo naslutiti u povećanim potrebama čišćenja nakon raznih događanja poput famoznog Adventa na kojem su pozamašne prihode ubirali Bandićevi pouzdanici, a troškove njihova održavanja dobrim dijelom plaćali upravo građani. S obzirom da je prošle godine opseg tih događanja bitno smanjen zbog epidemioloških mjera, a vrlo lako se može uvidjeti da iz istih razloga ni za narednu godinu baš ne cvjetaju ruže, nije jasno zašto je isti prenapuhani iznos planiran i za ovu godinu, umjesto da se bar dio sredstava prenamjeni za rješavanje očiglednog problema s odvodnjom oborinskih voda. 

Na sjednici je Vijeće također podržalo inicijativu roditelja za siguran put do škole i zatražilo ponovno očitovanje ZET-a vezano uz vibracije koje uzrokuje tramvajski promet na području Gradske četvrti Donji grad.
Izvještaj sastavio Robert Faber.