Skip to main content

Vijećnik Nikola Zdunić (Zagreb je NAŠ!): Izvještaj s 11. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Volovčica

Na početku sjednice, prije usvajanja zapisnika 10. sjednice, zatražio sam da mi se objasni nalazi li se u sklopu dokumenta “Plan komunalnih aktivnosti” i lista prioriteta komunalnih akcija VGČ-a u kojoj se nalazi financiranje vjerskog objekta. S obzirom da nisam glasao za tu listu VGČ-a htio sam biti siguran kako Vijeće mjesnog odbora nije imalo pravo o tome glasati, odnosno htio sam provjeriti da u zapisniku nije netočno napisano kako smo jednoglasno izglasali takvu listu. Objašnjeno mi je da o tome nismo mogli glasati. Tražio sam i da se vrati pitanje koje je u službenom zapisniku izbrisano, a koje sam kao vijećnik postavio prošli put. Pitanje je ponovno zapisano od strane zapisničara, a tiče se kriterija dodjele sredstava koje VGČ dodjeljuje za male komunalne akcije. Prema toj listi vjerskom objektu (katolička crkva i samostan) planira se dodijeliti 842 000kn pri čemu reba napomenuti da još ne znamo točan iznos koji će vjerski objekt dobiti s obzirom da čekamo zapisnik VGČ-a i konačnu listu malih komunalnih akcija koju je usvojilo VGČ.

Usvojili smo izvještaj o radu VMO-a koji je dokument od jedne stranice koji općenito govori o radu VMO-a (koliko su trajale sjednice i slično), a nakon toga smo odobrili sredstva dječjoj predstavi “Orkestra Pocoloco” koja djeluje u sklopu knjižnice S.S. Kranjčević u iznosu od 3500kn (od 9000kn s koliko VMO Volovčica raspolaže ove godine). Grad Zagreb je tek u listopadu 2017., na insistiranje naše platforme Zagreb je NAŠ i koalicije stranaka, uredio dodjelu sredstava iz stavke “Ostali nespomenuti rashodi”, te se od tad ne mogu dodjeljivati donacije pojedincima, vjerskim zajednicama ili udrugama, dok se dječjim predstavama i institucijama na kvartu mogu dodjeljivati sredstva.

Jedna od točaka sjednice bilo je i informiranje predsjednika VMO-a sa sastanka oko odvojenog prikupljanja otpada održanog sa svim predsjednicima VMO-ova i VGČ-ova. Informacije koje smo dobili bile su šture i općenite:

 • održavat će se tribine u vezi odvojenog prikupljanja otpada po Gradskim četvrtima,
 • tribina za naš Mjesni odbor održat će se u prostorijama Mjesnog odbora B. Bušić,
 • na sastanku predsjednika VGČ-ova i VMO-ova, te nekih vijećnika mjesne samouprave stanovnici Brezovice i Resnika žestoko su se protivili izgradnji kompostane u Brezovici i spalionice u Resniku

Pod točkom koja se tiče komunalne problematike pitao sam zašto se u male komunalne akcije uvrštavaju zamjene klupa u parku kod Prilaza Sv. J. Radnika s obzirom da u mailu koji je oko tog parka poslala članica naše grupe Pešča je NAŠA nije navela potrebu promjene klupa. Predsjednik VMO-a mi je objasnio da se radi o njegovoj inicijativi zajedno s Zrinjevcem, a koji su odlučili da je promjena klupa potrebna. Zahtjevi koji su poslali stanari koji dolaze u spomenut park neće se realizirati u sklopu malih komunalnih akcija 2018. već se nalaze na listi Plana malih komunalnih akcija koja za sada ne ide u realizaciju.

Upitao sam i zašto su dva drveća na križanju Zapoljske i Kriške odrezana, objašnjeno mi je da je Zrinjevac o tome informirao predsjednika VMO-a i da će se zasadi nove sadnice.

Na kraju smo informirani kako je VGČ Peščenica-Žitnjak odobrilo sredstva za sve prioritete malih komunalnih akcija koje je Vijeće poslalo. Podsjećam, naša tri prijedloga su odbijena iz “tehničkih razloga” i poslana nadležnim Gradskim uredima da izrade projekt izgradnje česme na Moslovačkom trgu, pješačko-biciklističkog prijelaza na Ulici grada Gospića, te obilježavanja kolnika i raskrižja biciklističkim oznakama.
Male komunalne akcije koje je Vijeće Mjesnog odbora odobrilo i koje bi se trebale realizirati u 2018. godini su:

 1. Ulica Frana Alfirevića, uređivanje dječjeg igrališta, 116.000,00kn
 2. Ulica Frana Alfirevića, uređivanje dječjeg igrališta, 109.000,00kn
 3. Ulica Frana Alfirevića, uređenje kolnika i nogostupa, 222.000,00kn
 4. Racinova, uređivanje i asfaltiranje kolnika, 370.000,00kn
 5. Od sportske dvorane Peščenica prema Tehničkoj školi R. Boškovića i Grafičkom fakultetu, pješačke staze, uređivanje, 93.000,00kn
 6. Šetalište R. Marinkovića – izlaz na Borongajsku cestu, stepenice i rampa za osobe s invaliditetom s istočne strane, izrada projekte dokumentacije za sanaciju stepenica i gradnju rampe s rukohvatom za osobe s invaliditetom, troškovnik Zrinjevca: 56.500,00kn
 7. Kriška 20, MO Volovčica, preinaka objekta radi pristupa osoba s invaliditetom – uređenje rampe, 100.000,00kn, prema troškovniku iz 2017.
  Kriška 20, MO Volovčica, vanjsko uređenje objekta, 54.300,00kn
  Kriška 20, MO Volovčica, unutarnje uređenje objekta, 88.600,00kn
 8. Kosorova 1-23, nogostup i prolazi prema Kolarovoj (12 prolaza), uređivanje, 95.000,00kn
 9. Ulica grada Vukovara, šetnica(nogostup) sa sjeverne strane, prema dječjem igralištu u Kolarovoj ulici 14-18, gradnja rampe za prilaz dječjih kolica, 12.000,00kn.
 10. Ulica Frana Alfirevića 23-35, dječje igralište, 486.000,00kn (postavljanje antistresnih podloga, popravak, bojanje i dopuna sprava za igru, rekonstrukcija pješčanika), 486.000,00kn
 11. Prilaz Sv. Josipa Radnika, dječje igralište, postavljanje parkovne opreme (klupe s naslonom), 36.000,00kn
 12. Trg Volovčica, Moslovački trg, Zapoljska 1, postavljanje oglasnih panoa (3 komada), 22.500,00kn
 13. Trg Volovčica, postava tzv. pametnih klupa, 2 komada, – (nema procjene troškova)
 14. Ulica Frana Alfirevića, pješačka staza uz Borongajsku cestu, 85.000,00kn
 15. Ivanićgradska 61-69, zelena površina s istočne strane, uz pješačku stazu, 25.500,00kn.

Sjednica je završila u 18:50h.