Skip to main content


Robert Faber je predstavnik platforme Zagreb je naš! u Vijeću gradske četvrti Donji grad. Član Vijeća postao je 23.1.2018.

Robert Faber je predstavnik platforme Zagreb je naš! u Vijeću gradske četvrti Donji grad. Član Vijeća postao je 23.1.2018.

Robert Faber je predstavnik platforme Zagreb je naš! u Vijeću gradske četvrti Donji grad. Član Vijeća postao je 23.1.2018.