Skip to main content

U Programu održavanja komunalne infrastrukture, stavka za održavanje javnih zelenih površina povećana je za 153 posto u odnosu na 2018. i nevjerojatnih 814 posto u odnosu na 2017. godinu, a da su površine koje se održavaju ostale jednake. Pojašnjenje razloga za toliko povećanje cijene te usluge od strane Grada i Zagrebačkog holdinga nije nam dostavljeno.

Objavljeno 14.03.2019.

Na dnevnom redu sjednice Vijeća gradske četvrti Donji grad, 22.1.2019. bilo je ukupno 13 točaka, a posebno treba izdvojiti prve dvije točke vezane uz financiranje.

  1. Financijski plan Gradske četvrti Donji grad za 2019., donošenje
  2. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Gradske četvrti Donji grad u 2019., donošenje

Prvi uočeni problem o kojem smo kao vijećnici platforme Zagreb je naš postavili pitanje bio je redoslijed točaka (1. i 2.) jer je Program održavanja komunalne infrastrukture GČDG (točka 2.) u iznosu od 18.675.700,00 kn istovremeno sastavni dio Financijskog plana Gradske četvrti Donji grad (točka 1.) koji iznosi 35.790.000,00 kn, pa nije logično da se prvo raspravlja i glasa o prihvaćanju cjelokupnog financijskog plana, a tek nakon toga da se posebno raspravlja i glasa o prihvaćanju programa održavanja koji je njegov sastavni dio, a predstavlja više od polovine ukupnog financijskog plana, točnije 52,2%.

Na postavljeni upit, od voditeljice područnog ureda dobiven je odgovor da se tako radi oduvijek i da na iznose pojedinih stavki ionako ne možemo utjecati jer su zadane.

Budući da se o točkama ipak glasa, a dizanje ruku ne smatramo samo ispunjavanjem forme, dali smo naše primjedbe na Program održavanja komunalne infrastrukture. Naime, u odnosu na prethodne godine troškovi su bez obrazloženja povećani u velikim iznosima. Takav Program je prema našem mišljenju neprihvatljiv jer predstavlja nepotrebno rasipanje novca koji se može upotrijebiti za korisnije namjene.

Voditeljica službe dala je objašnjenje da se vjerojatno radi o povećanju cijena usluga, što nismo mogli prihvatiti kao racionalan razlog, jer se radi o rastu iznosa u milijunskim iznosima te smo dali do znanja da nam to nije prihvatljivo tumačenje. Tim više što svi nositelji provedbe tih poslova pripadaju Zagrebačkom holdingu d.o.o.

Najspornije stavke bile su vezane za održavanje čistoće javnih površina i održavanje javnih zelenih površina.

Nevjerojatni postoci

Stavka za održavanje čistoće javnih površina iznosila je 8.856.000,00 kn, što je povećanje za 3.081.000,00 kn u odnosu na prethodnu (2018.) godinu kada je iznosila 2.350.000,00 kn. Poslove u toj stavci obavlja Zagrebački holding – Podružnica Čistoća.

Stavka za održavanje javnih zelenih površina iznosila je 5.943.700,00 kn što je povećanje za 3.593.700,00 kn u odnosu na 2018. godinu kada je iznosila 2.350.000,00 kn. Posebno je šokantno kada se ovogodišnji iznos u toj stavci usporedi s planiranim iz 2017. godine koji je bio 650.000,00 kn. Znači u odnosu na 2017. godinu povećanje samo na toj stavci iznosi 5.293.700,00 kn. Poslove s te stavke obavlja Zagrebački holding – Podružnica Zrinjevac.

Preračunato u postotke, stavka za održavanje javnih zelenih površina je povećana za 153% u odnosu na 2018. godinu i nevjerojatnih 814 % u odnosu na 2017. godinu, a da su površine koje se održavaju ostale jednake. Pojašnjenje razloga za toliko povećanje cijene te usluge od strane Grada ili Zagrebačkog holdinga nije dostavljeno.

Ako se gleda ukupan iznos Plana održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu, iznos je postavljen na 18.675.700,00 kn, za 2018. iznos je bio 10.809.350,00 kn, a za 2017. stavka je iznosila 7.126.000,00 kn. Radi se o rastu planiranih troškova za +72% u 2019. u odnosu na 2018. i +162% u odnosu na 2017. godinu. Kada se u obzir uzme i to da se u Gradskoj četvrti nije mogao vidjeti nikakav napredak u kvaliteti usluge ni prošle godine kada su iznosi značajno porasli u odnosu na 2017., već je, upravo suprotno, moguće primijetiti stagnaciju, pa čak i pad kvalitete usluge, izjasnili smo se da nećemo podržati prethodno navedene točke.

Kod glasanja o te dvije točke (2 člana Zagreb je naš i 1 članica Nove ljevice) glasali su protiv, dva člana Vijeća s liste NLZG/HSLS bili su suzdržani. S obzirom da su članovi s listi HDZ, BM365 i SDP – HNS – Naprijed Hrvatska glasali za, Financijski plan i ovakav Program održavanja komunalne infrastrukture ipak su izglasani bez obzira na neobjašnjena povećanja iznosa pojedinih stavki.

Simulacija demokracije i isključivanje građana iz procesa donošenja odluka

Na prethodno opisanom primjeru može se vidjeti kako funkcionira gradska uprava i samouprava na čelu s aktualnim gradonačelnikom, a osnovne karakteristike tog sustava su, kao što primjer pokazuje, netransparentnost i fingiranje demokratskih procesa koji rezultiraju nepotrebnim pražnjenjem gradske blagajne. To bitno otežava održivi razvoj grada i uzrokuje pad kvalitete života njegovih stanovnika. Nažalost, ovo je samo jedan u moru sličnih primjera netransparentnog rasipanja gradskih resursa simuliranom demokracijom kojima svjedočimo iz sjednice u sjednicu. Procesi donošenja odluka gradske uprave nisu izuzeti ni od situacija u kojima je zaobiđeno savjetovanje s Vijećem gradske četvrti ili se ignorira mišljenje Vijeća o pitanjima važnim za gradsku četvrt usprkos obavezama jasno propisanim Statutom Grada Zagreba. Učestala pojava su situacije gdje gradska uprava uz predmete poslane na mišljenje ne dostavlja relevantne informacije na temelju kojih se može donijeti kompetentna odluka o pitanjima za gradsku četvrt. Uz sve to, jasno je vidljiv i izostanak djelovanja gradske uprave i mjesne samouprave u poticanju uključivanja zainteresirane javnosti na sudjelovanje u donošenju odluka u situacijama gdje propisi nalažu takvo sudjelovanje. Čak štoviše, po raznim manevrima gradske uprave lako se može uočiti njezino nastojanje da što više isključuje i pasivizira građane za uključivanje u rasprave o temama bitnim za kvalitetu njihovog života u gradu.

P.S. Pismeni zahtjev da mi se dostavi specifikacija planiranih poslova i radova održavanja iz navedenih stavki za 2019. s pojedinačnim iznosima uz jasno naznačene djelatnosti zbog kojih je došlo do povećanja ukupnog iznosa u odnosu na 2018. godinu, urudžbiran je u Gradski ured za mjesnu samoupravu na pročelnicu Renatu Šimon. Neposredno nakon završetka ovog teksta stigao je gumeni odgovor u kojem Gradski ured tumači da je porast tih iznosa izravna posljedica promjene kriterija raspodjele proračunskih sredstava za tu namjenu. Očekivano, tražena specifikacija poslova i radova s pojedinačnim iznosima na osnovu kojih je dobivena ukupna suma i razlika troškova u odnosu na 2018. godinu, nije dostavljena.

Borba za uvid u podatke i transparentnost trošenja novca poreznih obveznika se nastavlja.