Skip to main content
Category

Zelena tema

Zelena tema

Urbana bioraznolikost

Povećanje urbane bioraznolikosti biljaka ima brojne aktivne i pasivne prednosti za stanovništvo. Zelene površine mogu biti namijenjene rekreaciji, odmoru i edukaciji. No treba spomenuti pasivne…
Marsela Alic
19.01.2022.