Category

Zelena tema

Zelena tema

Urbana bioraznolikost

Povećanje urbane bioraznolikosti biljaka ima brojne aktivne i pasivne prednosti za stanovništvo. Zelene površine mogu biti namijenjene rekreaciji, odmoru i edukaciji. No treba spomenuti pasivne…
Marsela Alic
19.01.2022.
Zelena tema

Što je gradsko drvo?

U borbi protiv zagađenja mogu se primijeniti brojna zelena urbana rješenja. Zanimljiv primjer je gradsko drvo koje se sastoji od mahovine i pametne IoT tehnologije.…
Marsela Alic
22.12.2021.
Zelena tema

Kupuj bez plastike

Posljednjih nekoliko godina postale su popularne trgovine koje nude ekološki prihvatljivu alternativu uobičajenoj kupnji svakodnevnih potrepština. Umjesto da se plastični otpad pokuša smanjiti, sprečavanje nastanka…