Skip to main content

Zbog prijava i zabrinutosti stanovnika Folnegovićevog naselja koje se odnose na učestale napade na druge pse od strane opasnog psa tipa američki stafordski terijer, Mjesni odbor izdaje sljedeće savjete i uputstva za postupanje:

  • „OPASAN PAS“ je: pas pasmine terijera tipa bull (stafordski bull terijer, američki stafordski terijer, bull terijer i mini bull terijer) koji ne potječe iz kontroliranog uzgoja kao i njegovi križanci 
  • također, činjenicu da je pas opasan može utvrditi i veterinarski inspektor po PODNESENOJ PRIJAVI O NIČIM IZAZVANOM NAPADU na čovjeka s nanesenim tjelesnim ozljedama ili usmrćenjem ili ničim izazvanom napadu na drugog psa s nanesenim teškim tjelesnim ozljedama
  • Izvođenje opasnog psa na javne površine DOPUŠTENO JE JEDINO S BRNJICOM I NA POVODCU 
  • Ako pas ničim izazvan, napadne osobu ili drugog psa, trebalo bi o istom obavijestiti  nadležnu POLICIJSKU POSTAJU a ista će vlasniku psa izdati obavezni prekršajni nalog.
  • GRAĐANI TAKOĐER IMAJU PRAVO OBAVIJESTITI POLICIJU AKO JE OPASAN PAS VIĐEN BEZ BRNJICE I POVODCA – na što se ovim putem posebno apelira jer bi policija trebala po službenoj dužnosti obavijestiti nadležnog veterinarskog inspektora Državnog inspektorata koji je najrelevantnije tijelo za utvrđivanje mjera prema psu. Učestalost službenih prijava policiji direktno utječe na procjenu i odluku veterinarske inspekcije a problem učestalih napada u pravnom smislu čini vidljivijim i relevantnijim. 

Detaljnije informacije i kontakti:

PRAVILNIK O OPASNIM PSIMA

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_10_117_3386.html

Sektor za komunalno i prometno redarstvo, ODSJEK ZA NADZOR DRŽANJA I POSTUPANJA SA ŽIVOTINJAMA

Tel: 658-5933

E-mail: redarstvo@zagreb.hr

https://www.zagreb.hr/sektor-za-komunalno-i-prometno-redarstvo/5044