Skip to main content

Javno smo prokazali namjeru financiranja uređenja multimedijalne dvorane, fasade i stepeništa Samostana blaženog Augustina Kažotića, i to novcem namijenjenim za obnovu i uređenje javnih ustanova.

Objavljano: 11.03.2019.

Gotovo dvije godine prošle su od lokalnih izbora u Zagrebu na kojima je koalicija Zagreb je NAŠ! – Nova ljevica – Radnička fronta – ORAH – ZA GRAD osvojila i jedno vijećničko mjesto u Vijeću mjesnog odbora Volovčica (VMO), a ja sam kao član Zagreb je NAŠ! i prvi na izbornoj listi koalicije postao vijećnik. U te smo dvije godine Pešča je NAŠA!, kvartovska grupa sastavljena od članova i članica platforme Zagreb je NAŠ! na Peščenici, i ja kao član te grupe, ostvarili nekoliko malih kvartovskih pobjeda, ali i doživjeli otrežnjenje i razočaranje kada je riječ o načinu na koji funkcionira mjesna samouprava.

Male pobjede: Facebook stranica Pešča je NAŠA! i hranilišta za mačke

Pobjeda na Peščenici, na koju smo posebno ponosni, bila je pretpostavka za uspostavljanje komunikacije sa susjedima i susjedama i podizanje transparentnosti rada Vijeća mjesnog odbora. Otvorili smo Facebook stranicu Pešča je NAŠA! na kojoj redovito objavljujemo sadržaje vezane uz Peščenicu – od fotografija urbanih vrtova na Borongaju, zanimljivosti vezanih uz kvartovske parkove i trgove, kulturnih događanja u knjižnici S.S. Kranjčević i Centru kulture na Peščenici do izvještaja sa sjednica Vijeća mjesnog odbora Volovčica. Izvještaji sa sjednica pokazali su se ključnim za artikuliranje angažmana i zainteresiranosti susjeda vezanih uz teme kvarta. Tako smo osim otvaranja komunikacije sa susjedima, ostvarili suradnju s javnim ustanovama na Volovčici kao što su gradska knjižnica S.S. Kranjčević i Centar kulture na Peščenici.

Zajedno s aktivistkinjama za prava životinja i udrugom SOS za mace ostvarili smo još jednu malu kvartovsku pobjedu. Zajedničkim smo snagama, kroz Vijeće mjesnog odbora Volovčica, uspjeli legalizirati dva hranilišta za mačke na području Volovčice i tako postali jedan od rijetkih kvartova koji su u tome uspjeli. Primjer legalizacije hranilišta pokazao da je, unatoč tome što postoji pravilnik kojim se ugovorno uređuju odnosi održavanja hranilišta za mačke između Grada Zagreba i udruga, aktivistima i aktivistkinjama za prava životinja u praksi vrlo teško ostvariti suradnju s Gradom kako bi se neometano mogli brinuti za životinje.

Protiv financiranja nove crkve i samostana na štetu škole i Centra kulture

Malu pobjedu, ali i frustraciju i razočaranje funkcioniranjem sustava mjesne samouprave doživjeli smo prilikom predlaganja prioriteta za komunalne aktivnosti Gradske četvrti Peščenica – Žitnjak. Mnogi naši prijedlozi, kao primjerice, uređenje pješačko-biciklističkog prijelaza na križanju Ulice grada Vukovara i Ulice grada Gospića, te postavljanje javne česme na Moslavačkom trgu su odbijeni. Istovremeno, iz Vijeća gradske četvrti (VGČ) Peščenica – Žitnjak gdje većinu tvore stranke BM365 i HDZ pojavili su se prijedlozi da se u okviru Plana komunalnih aktivnosti i dijela Plana „Ostale javne površine i objekti“ financira uređenje fasade, multimedijalne dvorane i stepeništa samostana Bl. Augustina Kažotića, privatnog vjerskog objekta starog samo devet godina. Od početka smo se protivili takvom financiranju tražeći od VGČ-a da novac preusmjere na stvarne javne objekte na kvartu koji nužno trebaju hitnu obnovu, osobito Osnovna škola Petar Preradović izgrađena davne 1967. Nakon što je škola zaista i zatražila financijsku pomoć od Vijeća mjesnog odbora, uspjeli smo postići da se naš prijedlog preusmjeravanja financijskih sredstava sa crkve na školu izglasa u VMO-u Volovčica. Doživjeli smo otrežnjenje i razočaranje kada je postalo jasno da zaključci koje izglasa vijeće mjesnog odbora nisu obvezujući za gradsku četvrt i Grad Zagreb. Tako se u 2018. i 2019. planira uložiti ukupno 842.000,00kn za obnovu devet godina starog samostana i to novcima namijenjenim za obnovu i uređenje javnih ustanova na kvartu. Takvu praksu smo javno prokazali o čemu su pisali web portali Indeks i Faktograf, a u budućnosti nastavljamo s akcijama vezanim uz prokazivanje i pokušaje zaustavljanja ovakvog suludog financiranja. Ipak, čini se da jedini način da se utječe na kvartovske prioritete koji će se park obnoviti i hoće li se urediti dvorište vrtića ili škole ovisi o tome koja stranka ima većinu u Gradskoj četvrti, te koliko su si pojedini vijećnici i vijećnice dobri s vladajućima u Gradu Zagrebu.

Agresija i pritisci na sastancima Vijeća

Frustracija i razočaranje odnosima i radom u mjesnoj samoupravi uslijedila je i nakon agresivnog ispada jednog vijećnika koju sam shvatio kao vrhunac pritisaka koji se na mene vršio od samog početka rada Vijeća. Naime, pojedini vijećnici odlučili su fleksibilnije shvatiti dolaske na sjednice, te je vrlo brzo nakon izbora krenuo prijateljski pritisak da se ne dolazi na sjednice, a prima vijećnička naknada. Nakon što sam u više navrata odbio takvo izigravanje pravila, u ljeto 2018. uslijedio je agresivni ispad koji je uključivao verbalne i fizičke prijetnje prema meni. Odlučio sam ne prijavljivati incident, no jasno sam dao do znanja svima u Vijeću da takve pritiske više neću tolerirati, te da ću slične ispade prijaviti. Od tada više nije bilo ovakvih pritisaka.

Financijski planovi razotkrivaju lažnu lokalnu demokraciju u Zagrebu

Najveće razočaranje u funkcioniranje mjesne samouprave uslijedilo je nakon dvogodišnjeg iskustva izglasavanja bitnih dokumenata Vijeća. Uz poziv na 21. sjednicu Vijeća mjesnog odbora Volovčica poslani su i materijali za sjednicu: Financijski plan Mjesnog odbora Volovčica za 2019. i Plan malih komunalnih akcija Mjesnog odbora Volovčica za 2019. Oba plana izglasana su na 21. sjednici Vijeća, a ja sam jedini glasao protiv obaju dokumenata jer smatram da su neinformativni, netransparentni i da lažiraju lokalnu demokraciju u našim kvartovima.

Oba dokumenta šalju se na izglasavanje Vijeću mjesnog odbora Volovčica, unatoč tome što nitko od vijećnika nema detaljnijih informacija o planu potrošnje 990.351,00kn, ujedno i najveće stavke Financijskog plana. Dakle, vijećnici ne znaju hoće li Zrinjevac i Zagrebačke ceste zaista potrošiti planirana sredstva i, još gore, ne mogu utvrditi potencijale prevare ako se posao ne obavi, a sredstva za te poslove budu odobrena Zrinjevcu i Zagrebačkim cestama. Ako tome pridodamo i dokument izvršenja Financijskog plana koji se izglasava početkom godine za prethodnu godinu, a koji je jednako štur kao i Financijski plan, tada nam postaje jasno da vijećnici/vijećnice u vijećima mjesnih odbora služe samo kao dizači ruku i da se lokalna demokracija kroz mjesne odbore i gradske četvrti zapravo lažira.

Unatoč frustracijama, ispadima pojedinih vijećnika i nepostojećoj političkoj moći vijeća mjesnih odbora i malim političkim utjecajem vijeća gradskih četvrti, Pešča je NAŠA! uspjela je ostvariti male pobjede za naš kvart i grad. Dvogodišnje iskustvo pokazalo nam je da na Peščenici postoje brojni susjedi i susjede koji su spremni reagirati na nepravdu i netransparentno trošenje novaca, kao i da nedostaje transparentnosti i komunikacije na relaciji vijeća mjesnih odbora – vijeća gradskih četvrti. Na Pešči i Volovčici ćemo se nastaviti zalagati za otvorena i transparentna vijeća koja u suradnji sa susjedama i susjedima vrše pritisak na ovu netransparentnu vlast i političku moć koncentriranu u liku gradonačelnika. Vijeća mjesnih odbora i vijeća gradskih četvrti moraju zaista moći utjecati na to kako, kada, koliko i gdje treba uložiti sredstva za održavanje i izgradnju u kvartu, a susjede i susjedi moraju imati mogućnost kontrole i utjecaja na sadržaj i odlučivanje kvartovskih vijećnika i vijećnica.