Skip to main content


Na 25. sjednici VMO Volovčica donijeli smo:

  • Zaključak da se obreže drvo u Kriškoj

Putem Facebook stranice Pešča je NAŠA dobili smo upit o mogućnosti obrezivanja drveta u Kriškoj. Susjedi se već neko vrijeme žale na to drvo na križanju Kriška/Popovačka, a koje se nalazi na privatnom posjedu (ispred kuće). Drvo je, iako izgleda impresivno i stvara hlad , počelo ugrožavati sigurnost susjeda, a tijekom nedavne oluje velika grana se odlomila i pala na ulicu.

  • Zaključak da se dostavi dinamika realizacije komunalnih aktivnosti za Volovčicu

Osim što Gradska četvrt financira problematične aktivnosti kao obnovu novog privatnog vjerskog objekta, Mjesni odbor Volovčica ne zna ni detaljni troškovnik komunalnih aktivnosti, niti dinamiku izvođenja tih skupih aktivnosti. U ožujku smo tražili dinamiku realizacije tih aktivnosti, a do danas nismo dobili nikakav odgovor. Zahtjev smo u obliku Zaključka Vijeća ponovili. Sve je jasnije kako mjesna samouprava kako ju vodi trenutna gradska vlast gotovo uopće ne funkcionira.

  • Zaključak da se asfaltira dio kolnika i pločnika Borongajske koji je trenutno raskopan
  • Zaključak da se u kapitalne investicije Gradske četvrti Peščenica – Žitnjak za 2020. uvrsti renovacija odvoda i kanalizacije na Borongajskoj i Alfirevićevoj, te da se izmjene drveni rasvjetni stupovi u Ivanićgradskoj

Odvodnja i kanalizacija počele su biti preopterećene nakon što su završili radovi na prvoj od tri nove zgrade na Borongajskoj (kod Interspara). Takvo preopterećenje infrastrukture nije planirano za odvodne kanale izgrađene 1950-ih. Pitamo se kakva je to gradska urbanistička politika koja investitorima dozvoljava bilo gdje napraviti velike zgrade sa stotinama stanova u kvartovima koji nemaju adekvatnu infrstrukturu. Sada će troškovi rekonstrukcije kanala i slivnika ponovno biti financirani našim novcima, a profit od prodaje stanove ići će investitoru.

  • Zaključak da se uklone zločinački grafiti na kvartu

Iako su na našu objavu i na naš pritisak na komunalno redarstvo u veljači neki grafiti uklonjeni od strane susjeda i od strane komunalnih redara, i dalje nisu svi očišćeni. Naš vijećnik je inzistirao da se kao zaključak donese zahtjev da se uklone zločinački grafiti na križanju Borongajske i Alfirevićeve, na trafostanici preko puta OŠ Preradović, kod pekarnice Mlinar u Kosorovoj, na zgradi kod Borongajske 86. Nećemo prestati inzistirati da komunalno redarstvo radi svoj posao i da te grafite ukloni!

Vijećnik Nikola Zdunić (Zagreb je NAŠ!)