Zajedničkom vizijom do prostornog okvira budućeg Zagreba

U čemu je problem?

Planiranje grada je preraslo u sustavno servisiranje partikularnih interesa odijeljeno od strateškog promišljanja ujednačenog i uključivog razvoja cijelog područja Zagreba. Hitno je potrebna artikulacija novog razvojnog smjera kojim će se dugoročno štititi i razvijati preostali, ali i stvarati novi javni resursi, uz stvaranje mehanizama izravnog sudjelovanja građana u svim razinama planiranja.

Prijedlozi:

 1. Zaustaviti sustavno gašenje planerskih ureda i disperziju odgovornosti za prostorni razvoj! Formirati gradsko planersko tijelo koje ima adekvatne kapacitete, autonomno je i neovisno o dnevnopolitičkim motivacijama te zastupa javni interes.
 2.   +97
    -1

 3. Pokrenuti proces izrade novog strateškog razvojnog plana temeljenog na aktualnim i sveobuhvatnim stručnim podlogama! Dokinuti praksu tehničkih i kozmetičkih izmjena jednih te istih planova.
 4.   +77
    -1

 5. Zaustaviti nekritičko pogodovanje investitorskim interesima! Zaustaviti nekontroliranu komercijalizaciju gradske imovine i javnog prostora artikulacijom mehanizama zaštite i provedbe javnog interesa u prostoru grada.
 6.   +113
    -1

 7. Zaustaviti dosadašnju praksu neujednačenog prostornog razvoja! Nakon naglašenog ulaganja u reprezentativne i centralne sadržaje, potrebno je ulagati u komunalnu i prometnu infrastrukturu te javne servise svih dijelova grada kako bi se oni što kvalitetnije integrirali u životne tokove cjelovitog Zagreba.
 8.   +94
    -0

 9. Zalagati se za poboljšanje mehanizama donošenja prostornih planova! Osigurati povećanje političkih i financijskih ovlasti lokalnih gradskih razina u donošenju planova te aktivaciju građana za suodlučivanje u svim fazama i razinama planiranja.
 10.   +71
    -2

Uključi se u raspravu