Naše vijećnice i vijećnici

U nastavku možete pronaći naše zastupnike u Gradskoj skupštini i vijećnike gradskih četvrti i mjesnih odbora.

Gradska skupština Grada Zagreba, Ćirilometodska 5

Tomislav Tomašević, ttomislav@gmail.com

Gradska četvrt Gornji grad – Medveščak, Draškovićeva 15

Urša Neda Raukar-Gamulin, ursa.raukar1@gmail.com

Gradska četvrt Donji Grad, Ilica 25

Vilim Matula, vilimatula@gmail.com

Gradska četvrt Trnje, Vukovarska 56a

Iva Ivšić, iva.ivsic@gmail.com

Gradska četvrt Novi Zagreb – Istok, Avenija Dubrovnik 12

Teodor Celakoski, teodorcelakoski@gmail.com

Gradska četvrt Trešnjevka – Sjever, Park Stara Trešnjevka 2

Gabrijela Ivanov, gabrijela.ivanov@gmail.com

Gradska četvrt Črnomerec, Trg Francuske Republike 15

Tomislav Domes, tdomes@gmail.com

Gradska četvrt Podsused-Vrapče, Sigetje 2

Marija Brajdić Vuković, mbvukovic@gmail.com

Mjesni odbor Knez Mislav, kneza Domagoja 8

Tonći Kožul, toncikozul@gmail.com

Mjesni odbor Stjepan Radić, Hercegovačka ulica 111

Vera Petrinjak Šimek, vera.simek@zg.t-com.hr

Mjesni odbor Trnjanska Savica, Vladimira Ruždjaka 21

Eduard Kožul, eduardkozul@gmail.com

Frana Laća, franalaca@yahoo.com

Mjesni odbor Vrbik, Lavoslava Ružičke 26

Eugen Vuković, evukovic@gmail.com

Mjesni odbor Kozjak, Bijenička cesta 97

Diana Bekavac, bekavac.d@gmail.com

Mjesni odbor Mašićeva, Trg Vlaha Bukovca 3

Bojan Nonković, bnonkovic@gmail.com

Mjesni odbor Peščenica, Petra Petrovića Njegoša 10

Jelena Miloš, jemilos@gmail.com

Mjesni odbor Volovčica, Kriška ulica 20

Nikola Zdunić, nikola.zdunic5@gmail.com

Mjesni odbor Siget, Radmanovačka ulica 39

Tomislav Vukoja, tvukoja@gmail.com

Mjesni odbor Nikola Tesla, Ozaljska 16

Martina Juričić, krovovi@gmail.com

dav

Mjesni odbor Samoborček, Nova cesta 37

Noah Pintarić, dalekalee@gmail.com

Mjesni odbor Bartol Kašić, Selska cesta 3

Hana Jušić, hana.jusic@gmail.com

Mjesni odbor Stara Trešnjevka, Park Stara Trešnjevka 1

Velimir Gašparac, velimir.gasparac@gmail.com